Project "Lest We Forget"

Sinds 2005 ben ik als fotograaf en doedelzakspeler binnen het Deventer comité 'Welcome Again Veterans' op vrijwillige basis betrokken bij de WOII-veteranenactiviteiten. Ik kijk dan ook met genoegen terug op de periode van 2 tot en met 10 mei 2015, toen Canadese veteranen met hun begeleiders wellicht voor de laatste maal in de regio Deventer (met bezoeken aan o.a. Holten, Groesbeek, Hellendoorn, Almelo) verbleven.

Naar aanleiding van hun laatste bezoek aan ons land heeft bij mij het idee vorm gevat om ter nagedachtenis aan hen die de hoogste prijs hebben betaald voor onze vrijheid een project te starten.

Het doel van dit project is om alle Canadese oorlogsgraven in Nederland fotografisch vast te leggen volgens een strenge kwaliteitsnorm. De foto's zullen uiteindelijk in een database worden opgeslagen, die op internet door iedereen te raadplegen zal zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld veteranen en nabestaanden visueel contact houden en/of de foto toegezonden krijgen.

De foto's zullen kostenloos beschikbaar zijn voor:

  • Veterans Affairs Canada - The Virtual War Memorial
  • Het informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten
  • De koninklijke Canadese regimenten
  • Familie van de gesneuvelden
  • Andere Canadese instellingen en organisaties welke geinteresseerd zijn in dit project


Nederland telt ruim 400 begraafplaatsen van het Britse Gemenebest waaronder 180 begraafplaatsen waar ook Canadezen zijn begraven. De uitvoering van het project zal dan ook enkele jaren in beslag nemen.

Met vriendelijke groet,
Peter ten Dijke